• Welkom bij Amputee Care Center

  • powered by Spronken

Waarom een amputatie?

kine beenprothesen

Wat is een amputatie?

Een amputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel voor uzelf als voor uw naasten. Maar een amputatie is in vele gevallen wel noodzakelijk en daarom levensreddend.

Een amputatie zal enkel gebeuren als er zodanige weefselschade is dat niet amputeren levensbedreigend is.

Ingeval van een amputatie wordt er een deel van het lichaam verwijderd. Dit kan slechts een teen of een vinger zijn, maar het kan ook een voet, een been of een arm zijn. Het is belangrijk te begrijpen dat de compleetheid van het lichaam hiermee verstoord wordt.

Een kunstlidmaat (vervangend lidmaat of prothese) biedt dan oplossing. Een prothese wordt aangemeten en gemaakt door een orthopedisch instrumentmaker, verstrekker prothesist.

Waarom een amputatie?

Een amputatie is meestal een levensreddende operatie. De meest voorkomende oorzaak voor een amputatie is vaatproblematiek. Een tekort aan bloedtoevoer kan leiden tot weefselschade van afsterving.

Diabetes, infectie, een ongeval, een tumor of ondraaglijke pijnklachten, kunnen schade veroorzaken zodat het niet amputeren van het lidmaat levensbedreigend kan worden. 

Bij een beenamputatie is het belangrijk dat een restlidmaat (ook stomp genoemd) wordt gecreëerd dat geschikt is voor het lopen of functioneren met een beenprothese. Voor de operatie bekijkt de chirurg wat het beste amputatieniveau is.

Het onnodig blijven uitstellen van een amputatieoperatie is niet gewenst. De weefselschade zet door, waardoor het amputatieniveau steeds hoger wordt en het prothese dragen moeilijker. 

De amputatie zelf

Bij elke chirurgische casus streeft de chirurg twee primaire doelen na, die beide cruciaal zijn voor het succes van de operatie. Het eerste doel is het verwijderen van het zieke, beschadigde of disfunctionele deel van het lidmaat. Het tweede doel is de reconstructie van het resterende deel van het lidmaat.

Reconstructie moet de wondgenezing bevorderen en het meest optimale sensorische en motorische eindresultaat creëren. Het succes van elke amputatie operatie hangt af van de balans tussen deze twee hoofddoelen.

Om een specialist te zijn, moet een chirurg niet alleen de chirurgische principes begrijpen, maar ook alle aspecten van genezing, revalidatie, restledemaatfysiologie en de aard van prothetische vervangingen. Alleen door een uitgebreid begrip van al deze elementen van het amputatieproces kan de chirurg de beste amputatie zorg voor zijn/haar patiënt bieden.